Referat af Bylaugs møde med grundejerforeningerne ang.kommunalt tilskud

Læs Gevninge Bylaugs høringssvar til Lejre kommune om forslaget, til flygtningeboliger på Lindholm kro.

Debat møde i Gevninge forsamlingshus om flygtninge på Lindenborg kro,tirsdag den 2/2 kl.17:30

Referat af bestyrelses møde 11.6.2015

Høringssvar til Lejre kommunalbestyrelse vedr. Trællerupskolen-juni 2015

Se bylaugets høringssvar til region Sjællands råstofplan 2016

Referat af generalforsamling marts 2015

Referat af bestyrelsesmøde den 4.12.14

Artikler om Gevninge

Der er lavet  en oversigt af Vivian Møller(Gevninge Bylaug) over hvilke artikler vedr. Gevninge der var i de forskellige Lethrica, for at finde noget om Gevninge og her er resultatet:
Gevninges historie.   April 2009
100 året for Christian Tobiassens død.   Oktober 2012
Udstillingen “Historien om Gevninge”.   April 2013
Hvad en udstilling kan medføre.   Oktober 2013

Se de historiske; Vedtægt for Styrelsen af Bylaugets Anliggender i Gjevninge By. Fra 25.november 1883. Se under fanen “om Bylauget”