Beboerhus

Print Friendly, PDF & Email

Gevninge + Sommerhus 061

Alle borgere i Lejre Kommune kan leje/låne Gevninge Beboerhus

Husets adresse er Gevninge Bygade 17, Gevninge, 4000 Roskilde

Udlejer Mette Udesen kan kontaktes på tlf. Mobil 22459747, eller

Huset udlånes til kulturelle arrangementer, herunder foreningsmøder, generalforsamlinger og forskellige former for interessegrupper.  Dog ikke i weekend

Huset udlejes til fester og familiesammenkomster. Huset har en max. kapacitet og udstyr til 50 personer.

Huset udlejes/lånes ikke ud til skole og ungdomsfester.

Når du lejer Gevninge Beboerhus skal bestyrelsens anvisninger og regler følges
Lejer er ansvarlig for huset og dets anvendelse i lejeperioden.

Priser
Kulturelle arrangementer er gratis, dog ikke i weekenden. Huset skal rengøres efter brug (se husregler).
Fester 800,00 kr. + 300,00 kr. i depositum.
Depositum og leje betales senest 14. dage efter modtagelse af girokort.

Lejemål
Man lejer huset fra udlejningsdagen kl.8.00 til dagen efter lejemålet kl. 12.00
Huset skal rengøres efter gældende regler og nøglen afleveres til husbestyrer kl. 12.00
Afbestilling af lejemål koster 100,00 kr.
Afbestilling af lejemål mindre end 30 dage før koster 300,00 kr.(depositum inddrages)
Tilbagebetaling af depositum sker hvis huset er afleveret i overensstemmelse med gældende regler
Sangbøger og klaver kan lånes efter aftale.

HUSREGLER

 • Tobaksrygning er forbudt.
 • I huset forefindes køkken med opvaskemaskine, borde, stole, 2 kaffemaskiner, og service til 50 personer.
 • På toilettet til højre er der et skab bag døren hvor der forefindes rengøringsredskaber.
 • I mellemgangen findes støvsuger. Under køkkenbordet er der rengøringsartikler.
 • Der må ikke lånes service eller indbo med hjem fra huset. Medbring selv viskestykker, karklude, håndklæder o. l..
 • Varmesystemet kan aktiveres på kontakten bag den ene køkkendør. Systemet kører 4 timer på et tryk.

Erstatningspligt
Skade på huset dets inventar samt ituslået service erstattes af låneren/lejeren.
Hvis man er kommet til at slå service i stykker eller på anden måde, beskadiget noget i huset, skal det oplyses til husbestyren, så det kan blive erstattet eller repareret.

Hensyn til naboer
Da huset ligger i et boligkvarter bedes tage hensyn til naboerne.
Døre og vinduer mod Bygaden holdes lukkede. Undlad at spille musik så højt, at naboer generes.
Ved ophold udendørs skal der tages ekstra hensyn til naboerne ved at undgå højrøstet tale.
Undgå at bruge horn og undgå at biler holder i tomgang

Rengøring

 • Borde og stole vaskes af.
 • Stole sættes derefter op på bordene efter planen som hænger på opslagstavlen i det første rum.
 • Gulvene støvsuges/fejes og vaskes.
 • Toiletterne og håndvaskene rengøres.
 • Køleskab, komfur, emhætte, kaffemaskiner rengøres. Service vaskes op og sættes på plads i skabene.
 • Affald anbringes i den grønne container foran huset. Evt. flasker må ikke stilles ved containeren – man skal selv bortskaffe dem – f.eks. via kommunens flaskecontainer ved Vestvejen.
 • Overtrædelse af disse regler kan føre til inddragelse af depositum.

Strømsvigt
Måleren sidder på første sal. Undersøg om HFI-relæet er slået fra
Undersøg om sikringerne er gået. Der ligger nye oven på måleren.
Kan fejlen ikke findes kontaktes DONG døgnvagt på telefon72102030

Opvaskemaskinen
I køkkenet hænger der en instruktion til opvaskemaskinen.
Skyl servicen af før den sættes i opvaskemaskinen.
Husk at tømme filteret i bunden af maskinen

Lukket for kommentarer.