Beboerhus

Print Friendly, PDF & Email

Gevninge + Sommerhus 061

Alle borgere i Lejre Kommune kan låne Gevninge Beboerhus

Husets adresse er Gevninge Bygade 17, Gevninge, 4000 Roskilde

Lokaler i beboerhuset kan nu lånes til kulturelle og sociale arrangementer, hobbyaktiviteter, foreningsmøder, generalforsamlinger, m.m. – i det kommende halvår dog uden køkkenadgang pga. renoveringsprojektet. Service til eventuelle drikkevarer/fortæring skal således medbringes af brugerne.

Når renoveringsprojektet er afsluttet til sommer kan lokalerne endvidere reserveres til familiefester mv. – dog ikke skole- og ungdomsfester.

Lokalerne skal bruges i henhold til husordenen, herunder rengøres efter brug, jf. nedenfor.

Det er gratis at låne huset til de førstnævnte kulturelle arrangementer. Ved festarrangementer opkræves et gebyr på kr. 800 (+ kr. 300 i depositum) til dækning af forbrugsvarer samt slitage på inventar.

Hvis du vil reservere lokaler i Beboerhuset, skal du indtil videre kontakte:

Husbestyrer Mette Udesen, tlf. 2245 9747 eller msudesen@dadlnet.dk

HUSREGLER

  • Tobaksrygning er forbudt.
  • I huset forefindes køkken med opvaskemaskine, borde, stole, 2 kaffemaskiner, og service til 50 personer (under renovering forår 2024)
  • På toilettet til højre er der et skab bag døren, hvor der forefindes rengøringsredskaber.
  • I mellemgangen findes støvsuger. Under køkkenbordet er der rengøringsartikler.
  • Der må ikke lånes service eller indbo med hjem fra huset. Medbring selv viskestykker, karklude, håndklæder o. l.

Erstatningspligt
Skade på huset dets inventar samt ituslået service erstattes af låneren/lejeren.
Hvis man er kommet til at slå service i stykker eller på anden måde, beskadiget noget i huset, skal det oplyses til husbestyren, så det kan blive erstattet eller repareret. 

Hensyn til naboer
Da huset ligger i et boligkvarter tages behørigt hensyn til naboerne.
Døre og vinduer mod Bygaden holdes lukkede. Undlad at spille musik så højt, at naboer generes.
Ved ophold udendørs skal der tages ekstra hensyn til naboerne ved at undgå højrøstet tale.
Undgå at bruge horn og undgå at biler holder i tomgang.

 

Lukket for kommentarer.