Nye tider i Gevninge – et ‘borgerhus’ på vej

I snart et år har vores Bibliotek og Beboerhus været under renovering og ombygning. Det hele begyndte med en vision for en nyindrettet bygning med sammenhængende funktioner, som Lejre Bibliotek og Arkiv i samarbejde med Gevninge Bylaug tog initiativ til i foråret 2021. Kommunalbestyrelsen bevilgede støtte til at igangsætte projektet, og siden er det gået slag i slag. Der blev skaffet midler til at gennemføre en borgerdrevet idéproces omkring indretning og brug af det fremtidige samlingssted. En gruppe på ca. 25 kreative borgere fra Gevninge og omegn har efterfølgende lagt et stort arbejde i dialogmøder og workshops – og senest blev der på dette grundlag landet en flot bevilling fra Nordea-fonden, som gør det muligt at realisere nogle af de behov for bygningstilpasning, handikaptoilet, nyt køkken samt modernisering af udearealer, som borgergruppens forslag indebærer. 

Der er ikke for meget sagt, at det bliver et helt nyt ‘borgerhus’ for små og store, unge og ældre – med fælles indgang til åbne, indbydende rum i både biblioteket- og beboerhuset. Og med helt nye aktiviteter som resultat af borgergruppens kreative ideer til bygningens brug til gavn for livet i vores by. Alt dette vil der naturligvis blive informeret om i den kommende tid. Men der er allerede nu adgang til de nye bibliotekslokaler med børneafdeling til højre for hovedindgangen og læsesal for voksne til venstre herfor.  

Beboerhuslokalerne kan nu også tages i brug til møder og andre mindre arrangementer – i det kommende halvår dog uden køkkenadgang pga. renoveringsprojektet. Service til eventuelle drikkevarer/fortæring skal således medbringes af brugerne (se også næste side!). 

Bylauget vil fortsat stå for udlån af beboerhuslokalerne sammen med en ny koordinationsgruppe, hvori også indgår repræsentanter for biblioteket og borgergruppen. 

Dit medlemskab af Bylauget er vigtigt! 

Efter et kontingentfrit år anmoder vi nu om kontingent for 2024. Der bliver stort behov for fortsat at kunne yde økonomisk støtte og fremskaffe øget ekstern finansiering til indretning af byens nye hus. 

Medlemskab koster årligt 50 kr. pr. husstand. Beløbet kan overføres via MobilePay, nr. 2767DM 

– eller indbetales via netbank på Bylaugets konto: reg.nr. 1551, konto nr. 2352 508. Anfør ’kontingent 2024’ samt din adresse på betalingen. 

Kontingentet kan også afleveres direkte i kassererens postkasse (Holmehuse 11). Husk at vedlægge en seddel med din adresse.

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.