Bestyrelsen

Sten Bonke (oldermand)
Søren Udesen (kasserer)
Stig Fremming (web ansvarlig)
Vivian Møller (historisk udvalg)
Lisbeth Rønnow

 

Suppleanter:
Eigil Nielsen (teknik og miljø)
Gitte Kristoffersen
Hans Lambert (arrangement udvalg)
Lone Arvedsen
Mads Anthon